diumenge, 20 de novembre de 2011

dijous, 14 de juliol de 2011

S'ACABEN LES VACANCES!!!!VENDA DE LLIBRES CURS 2011-12


- DIA 5 DE SETEMBRE, PER ALS CURSOS: P3-P4-P5-1er-2on

- DIA 6 DE SETEMBRE, PER ALS CURSOS: 3er-4rt-5è-6è

  • HORARI DE LA VENDA:MATÍ: DE 10h A 14h

TARDA: DE 16h A 19h


  • PREUS DELS LLIBRES:


P-3: 73,51 €P-4: 73,51 €P-5: 73,51 €1er: 231,21€2on: 231,21 €3er: 181,41 €4rt: 159,22 €5è: 165,48 €6è: 79,05 €

Al taulells d'anuncis de l'escola teniu penjades les llistes dels llibres.

(Al preu dels llibres dels cursos de 3è a 6è, els falta la QUOTA dels LLIBRES SOCIALITZATS (5€ DE MANTENIMENT PER LLIBRE)


PAGAMENT EN EFECTIU.dimecres, 8 de juny de 2011

REUNIÓ DE PARES I MARES DEL CENTRE

DIA: Divendres, 10 de juny de 2011

HORA: 16:30h

LLOC: Sala Audiovisuals

ORDRE DEL DIA:

- Presentació de la nova junta de l'AMPA
- Noves propostes de la junta
- BONUS LLIBRE
- Horari i calendari escolar 2011-12
- Torn obert de paraulesESPEREM QUE POGUEU VENIR TOTS!!

dijous, 14 d’abril de 2011

dijous, 7 d’abril de 2011

CASALET SETMANA SANTA

AMPA CEIP NAPOLEÓ SOLIVA

CASALET SETMANA SANTA 2011

Horari: 9 h a 13 h

Dies: 18, 19, 20 i 21 d’abril

(jocs esportius, manualitats, dibuix i pintura, tallers)

Preu: 36 euros

Mínim d’alumnes: 12

..................................................................................................


dijous, 10 de març de 2011

CONVOCATÒRIA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA

Dia: Divendres, 11 de març
Hora: 20:30h
Lloc: Sala Audiovisuals

Ordre del dia:
  • Renovació càrrecs de la junta de l'AMPA.
  • Torn obert de paraules

NO HI FALTEU!

Participa a l'AMPA

QUE ÉS L’AMPA?


L’AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) és una entitat sense afany de lucre, que agrupa pares i mares de l’escola. Està reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.


És la interlocutora per tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies, transmetent les opinions i les reflexions dels pares i mares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’ escola i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.


Participa a la presa de decisions de l’escola amb un representant en el Consell Escolar del centre.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració, amb els diversos sectors de la comunitat educativa.


Les funcions més corrents són:

- Informar als associats,

- Participar i organitzar diferents actes festius (Nadal, La Castanyera, Carnestoltes, Sant Jordi, o la festa

de Fi de curs, entre d’altres).

- Adquisició i distribució conjunta de llibres de text i altre material docent, material escolar socialitzat.

- Col·laboració amb les activitats complementàries del centre (colònies, excursions, visites al teatre,

visites al cinema, visites a museus i a d’altres llocs d’interès cultural...).

- Préstec i/o dotació de materials i equipaments al propi centre.

- Dissenyar i posar en marxa activitats extraescolars adreçades als alumnes (informàtica, esports, dansa,

pintura, música, etc.).

- Sol·licitar subvencions a l’Ajuntament o la Generalitat...


El seu objectiu fonamental és el de contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.

Des de l'AMPA es pot desenvolupar una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l'educació, per tal d'aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d'una societat democràtica.ELS SOCIS


Els socis són l’element essencial de l'associació. Sense socis una associació és un projecte d'associació. Per això, convé tenir cura del funcionament estructural de l'associació per garantir uns lligams participatius regulars i reals de l'associació amb els seus socis. El soci sempre és una persona. Els drets i deures dels socis estan reflectits i definits amb claredat als estatuts de l’AMPA. Així com les condicions per a ser soci o deixar-ho de ser. Un pare o una mare no associat no pot tenir el mateix estatus que un soci.

LA JUNTA DIRECTIVA


La junta directiva està composta per un/a President/a, un/a Vice-president/a, un/a Secretari/ària, un/a Tresorer/a, i vocals que es determinaran segons les necessitats. La participació activa i regular dels socis amb càrrec directius és un element fonamental en el funcionament d'una associació.


Recordem que la junta directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l'associació, exercint la direcció de la mateixa per delegació expressa de l'assemblea.
RAONS PER PARTICIPAR


Investigacions realitzades, en diversos llocs, evidencien que:


1. La implicació dels pares en l’educació dels seus fills augmenta el rendiment d’aquests (millors resultats,

més assistència a classe...).


2. La bona gestió escolar dedica temps a la participació dels pares, demanant les seves opinions i establint

bons canals de comunicació.


3. El professorat treballa amb més confiança quan té una bona relació amb els pares dels seus alumnes.

Així coneix les seves expectatives i pot adaptar la seva feina a les necessitats individuals de cada nen.

Es poden establir complicitats fonamentals en l’àmbit educatiu.


4. Els alumnes aprenen els mecanismes que estan lligats a la cultura i l’ambient en el que estan immersos;

per això, el professor els ha de conèixer perquè l’ensenyament a l’escola connecti amb aquesta realitat

diària de l’alumne. La participació dels pares acosta la cultura escolar a la cultura familiar.


5. Pels nois i noies té més pes el rol dels seus pares que el dels seus professors; per això, és bo que la tasca

del docent rebi el suport de la dels pares. Però, naturalment, això només és possible si els pares

coneixen l’escola i els mestres.


6. Tots els pares tenen alguna cosa per aportar i alguna cosa per aprendre. Sovint la formació dels pares a

través de la seva participació millora la seva tasca educadora amb els fills.


7. Els pares i mares del Consell Escolar del Centre i de la junta de l’AMPA poden ajudar a altres pares que

no entenen prou bé els programes escolars. Ells poden fer de pont entre professors i la resta de pares

perquè s’estableixin vies d’entesa i col·laboració.

Quelcom va dir una vegada que l’AMPA és la part oblidada del sistema educatiu i la menys reconeguda, i poder tenia raó, però no hem de deixar de lluitar per les causes que ens semblen més justes i treballar per aconseguir una escola pública de qualitat i el somriure dels nostres fills.A TOTS AQUESTS PARES QUE US PREOCUPA L' EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ DELS VOSTRES FILLS I FILLES I VULGUEU ENTRAR A FORMAR PART DE LA JUNTA DE L’AMPA, QUE SÀPIGUEU QUE LES PORTES DE L’ASSOCIACIÓ ESTAN OBERTES, I QUE HEM DE SER CRÍTICS AMB TOT ALLÒ QUE ENS AFECTA, PERÒ SER CRÍTICS CONSTRUCTIUS.


I NO HI HA UNA ALTRA MANERA DE SER-HO I DEMOSTRAR-HO QUE, PARTICIPANT I COL·LABORANT DES DE DINS I DE VERITAT, QUE NO VALEN LES EXCUSES COM “JO NO TINC TEMPS PER AQUESTES COSES!”.


¡TOTS ANEM JUSTOS DE TEMPS! PERÒ QUAN UNA COSA REALMENT INTERESSA, COM SÓN ELS NOSTRES FILLS I FILLES, TROBEM EL TEMPS D’ON FACI FALTA, NO HO CREIEU AIXÍ??


TOTS JUNTS PODEM FER UN BON EQUIP. ANIMEU-VOS-HI!!!!